Four Senses

Zintuiglijk ontwerpen en inrichten


Ruiken

Ruiken heeft een dwingend karakter omdat wij immers ademen. Geur bepaalt mede ons gedrag en de ervaring van de ruimte. Geur kan de funtie van de ruimte ondersteunen en de gewenste sfeer benadrukken. We ervaren geur in bredere zin. Via geur kunnen we ook makkelijker herinneringen ophalen. Dat geur een belangrijke rol speelt in ons leven is iedereen wel bekend. Lees verder..


Met voelen bedoelen wij het zintuig tastzin. Onze tastzin is verdeeld over ons hele lichaam. Wij voelen zo de aard van het oppervlak: textuur, vorm, hardheid, zachtheid:via de huid staan we in contact met de wereld om ons heen.

De tastzin geeft ons een gevoel van zekerheid. Het vertelt dat je bestaat. We voelen dat we ergens zijn in het ‘hier en nu’ . Lees verder..

Ons gehoor laat ons meer van de werkelijkheid beleven. Geluid en akoestiek hebben invloed op onze gemoedstoestand, zowel in positieve als negatieve zin. Net als onze andere zintuigen kunnen wij horen niet uitschakelen.

De Akoestiek is belangrijk vanwege het ‘arousal’ niveau. Een overmaat aan indrukken heeft een negatief invloed op het gedrag van bijvoorbeeld, dementerenden. De bewoners worden heel erg getriggerd door geluidsprikkels. Lees verder..

Het oog is een overheersend zintuig. Dertig procent van ons brein houd zich bezig met zien. Wij ervaren een ruimte als een geheel en met een bepaalde sfeer. Onze onbewuste waarneming is 200.000 maal groter dan onze bewuste waarneming. De sfeer die wij waarnemen heeft invloed op ons gedrag.

Senioren hebben een verkleinde kijkhoek en vaak een vertroebelde hoornlens waardoor ze nuances moeilijker kunnen onderscheiden. Lees verder..