Zintuiglijk ontwerpen en inrichten

Zien

Horen

Voelen

Ruiken

Het oog is een over- heersend zintuig. Dertig procent van ons brein houdt zich bezig met zien.Wij ervaren een ruimte als een geheel en met een bepaalde sfeer. Onze onbewuste waarneming is…

lees meer

Ons gehoor laat ons meer van de werkelijkheid beleven. Geluid en akoestiek hebben invloed op onze gemoedstoestand, zowel in positieve als in negatieve zin. Net als onze andere zintuigen kunnen…

lees meer

Onze tastzin is verdeeld over ons hele lichaam. Wij voelen zo de aard van het oppervlak: textuur, vorm, hardheid, zachtheid: via de huid staan we in contact met de wereld om ons heen.

lees meer

Ruiken heeft een dwingend karakter: omdat wij immers ademen. Geur bepaalt mede ons gedrag en de ervaring van de ruimte. Geur kan de functie van de ruimte ondersteunen en de gewenste sfeer…

lees meer

Four Senses: het concept 

Waarom zintuiglijk inrichten

Het concept van Four Senses is gebaseerd op Zintuiglijk Ontwerpen.

Het doel van Zintuiglijk Ontwerpen is het creëren van een omgeving waar de mens het beste tot zijn recht komt.

Het zintuiglijk afstemmen van de inrichting heeft een positieve invloed op ons welbevinden, onze prestaties en hoe wij onze omgeving ervaren. Het concept kan toegepast worden in woningen om een prettige woonomgeving te creëren. Een wijk, stad of dorp waar mensen graag willen wonen. Een winkel om de juiste en betalende klanten te trekken. Een kantoor om de arbeidsvreugde te versterken, de prestaties te verhogen en het ziekteverzuim te verminderen. De gezondheidszorg om een healing en healthy omgeving te conditioneren en de logistiek te optimaliseren. Kortom iedere ruimte of omgeving waar mensen wonen, verblijven en werken.


lees meer